1. Anasayfa
 2. Eğitim Psikolojisi

Çocuk ve Ergen Gelişimi: Gelişimsel Dönüm Noktaları ve Doğa ve Beslenme

Çocuk ve Ergen Gelişimi: Gelişimsel Dönüm Noktaları ve Doğa ve Beslenme
0

Bir çocuk bilişsel olarak nasıl gelişir? Bir çocuğun gelişimini genetik mi etkiler yoksa çevre mi? Bir çocuğun büyümesinde ve bilişsel gelişiminde erken deneyimler ne kadar önemlidir? Bunlar, eğitim psikolojisi alanındaki araştırmacıların çalışmalarına rehberlik eden ana sorulardan bazılarıdır. Bu makale, çocuk ve ergen gelişimini karakterize eden temel ilkeleri tanımlayarak bu soruları ele almaya başlayacaktır.

Giriş

Bir çocuğun bilişsel gelişiminin arkasındaki itici güçler nelerdir? Çocuğa erken yaşta oynaması için cinsiyete özel oyuncaklar verilmiş olması gerçekten önemli mi? Bir çocuğa konuşmadan önce yabancı dil öğretmeye ne dersiniz? Bu, edinme yeteneklerinde bir fark yaratır mı? Bunlar, eğitim psikolojisi alanındaki araştırmacıların çalışmalarına rehberlik eden ana sorulardan bazılarıdır. Bu makalede, bu soruların bugünün bilişsel gelişim araştırmasına nasıl yol açtığını keşfetmeye başlayacağız.

Bilişsel Gelişim İlkeleri

Bilişsel Gelişim İlkeleri

Çocukların ve ergenlerin bilişsel ve dilsel gelişiminin dört ana ilkesi vardır.

İlk ilke şudur: geliştirme biraz düzenli ve öngörülebilir modellerde ilerler. Gelişim, teorisyenlerin gelişimsel kilometre taşları olarak nitelendirdiği şey aracılığıyla gerçekleşir. Gelişimsel bir dönüm noktası, yeni, gelişimsel olarak daha gelişmiş bir davranışın ortaya çıkışı olarak tanımlanır. Bu kilometre taşları tipik olarak tahmin edilebilir bir sırayla görünür.

Bu gelişimsel dönüm noktaları ilkesini birkaç örnekle anlayabiliriz. Bu ilkenin fiziksel gelişimsel bir örneği, bir bebeğin emeklemeyi öğrenmeden önce dönmeyi öğrenmesidir. Dilbilimsel bir örnek, çocukların kelimeleri söylemeyi öğrenmeden önce gevezelik etmeleridir. Bilişsel gelişimsel bir örnek, bir çocuğun ilk önce yalnızca basit problemleri çözebildiği ve problemi yüksek sesle konuştuğu zamandır. Daha sonra çocuk problem çözme sürecini içselleştirir ve soyut düşünmeye başlar ve çocuğun kafasında dışa dönük konuşma içsel hale gelir.

İkinci kalkınma ilkesi büyümeyle ilgilidir. Daha yavaş büyüme dönemleri arasında hızlı büyüme atakları dönemleri görünebilir. Bu ilkenin altında yatan fikir, gelişimin sürekli olmamasıdır. Bir öğrenci, ergenlik döneminde olduğu gibi daha yavaş bir bilişsel gelişim dönemine karşı, yürümeye başlayan çocukluk gibi, gelişimsel bir büyüme aşamasından hızla ilerleyebilir.

Üçüncü ilke, farklı çocukların farklı oranlarda geliştiğini açıklar. Bu ilke, önceki ilkenin yaptığı gibi, öğrenciye bir birey olarak bütün bir gelişim dönemine karşı daha çok odaklanır. Çoğu teori, gelişmeyi görmeye başlayabileceğimiz ortalama bir yaş sağlar.

Bu yaş, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklardan dolayı yaklaşık bir değerdir. Bazı öğrenciler gelişimsel kilometre taşlarına erken ulaşırken, diğerleri onlara daha sonra ulaşabilir. Ancak bu, ileri düzey bilişsel gelişimin veya gelişimsel bozuklukların tek göstergesi olmamalıdır.

Doğa ve Beslenme

Doğa ve Beslenme

Bilişsel ve dilsel gelişimin son ilkesi, doğaya karşı yetiştirme kavramları ile ilgilenir ve gelişme, hem doğadan hem de yetiştirmeden sürekli olarak etkilenir. Şimdi bu kavramları detaylı olarak tartışacağız.

Psikolojide doğa ve yetiştirme tartışmasını duydunuz mu? Psikologlar, insanlar arasında gelişmeyi mi yoksa yetiştirmeyi mi yönlendirenin doğa olup olmadığını uzun süredir tartışıyorlar. Açıklayalım.

Doğa (kalıtım), kalıtsal veya genetik olan özellikleri ifade eder. İnsan gelişiminin birçok yönünün başlangıçta (doğrudan veya dolaylı olarak) kişinin genetik yapısı tarafından yönlendirildiği bir gerçektir. Göz rengi, saç rengi, cilt tipi ve diğer fiziksel özellikler doğrudan genetik yapımızdan elde edilir. Kişinin mizacı veya tepki verme eğilimi bile genetik tarafından yönlendirilir.

Beslenme (çevre) ise gebe kaldıktan sonraki tüm çevresel etkileri ifade eder. Başka bir deyişle, bir kişinin nasıl yetiştirildiği (yetiştirildiği) gelişimi yönlendirir. Bağlanma düzeyi, inançlar, değerler ve ne kadar dikkat gösterildiğinin tümü çevresel etkilere örnektir. Çocuklara gösterilen ve empoze edilen cinsiyet rolleri de yetiştirme örnekleridir. Mavi gibi geleneksel erkek renklerinde bir erkek bebek giydirmek ve sadece futbol gibi geleneksel olarak erkek oyuncakları sağlamak bunun en uç örnekleridir.

Günümüzde çoğu psikolog, hem doğanın hem de beslenmenin çocukların ve ergenlerin bilişsel gelişiminde önemli roller oynadığı sonucuna varmaktadır. Bu tartışmada hala aşırı taraf tutan bazı araştırmacılar var. Bununla birlikte, çoğu psikolog, çocukların çevresel koşullara daha duyarlı oldukları gelişim boyunca meydana gelen dönemler olduğu konusunda hemfikirdir. Bu hassas dönem olarak adlandırılır. Araştırmacılar, gelişimin bu noktasında çocukların çevresel etkilere daha açık olduklarını öne sürüyorlar. Bunun bir örneği, küçük çocukların ergenlere göre daha kolay yabancı dil öğrenebildiğini gösteren dil edinimi üzerine yapılan araştırmadır.

Makale Özeti

Sonuç olarak, bugün çocukların ve ergenlerin bilişsel gelişiminin yol gösterici ilkelerini öğrendik. Artık gelişimin düzenli ve öngörülebilir bir şekilde ilerlediğini biliyoruz. Yine de, gelişme dönemine bağlı olarak daha hızlı ortaya çıkan gelişme atakları vardır. Gelişimin her çocuk için farklı zamanlarda ortaya çıkabileceğini anlıyoruz. Doğa ve yetiştirme kavramlarına ve çocukların gelişiminde oynadıkları role daha aşinayız.

İlgili Akademik Makaleler:

Çocuk ve ergen psikolojisi

Çocuk gelişimi

Psikolojik Sağlamlık ve Ergen Gelişim Ölçeği’nin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Çocuk ve ergenlerde depresyon

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir