1. Anasayfa
 2. Yönetim ve Organizasyon

Sistematik Yönetim: Teori, Genel Bakış

Sistematik Yönetim: Teori, Genel Bakış
Sistematik Yönetim: Teori, Genel Bakış
0

Bu makalede sistematik yönetimin ne olduğunu ve neden önemli olduğunu öğreneceksiniz. Ayrıca, yönetime bu yaklaşımı tasarlamaktan sorumlu olan birkaç teorisyeni de öğreneceksiniz.

Sistematik Yönetim Nedir

Ayşe, günlük bakım görevlisidir. Herhangi bir iş gününde, bakması gereken on okul öncesi küçük bir grup var. İş arkadaşı Cemre’nin on küçük bir ikinci anaokulu grubu var. Ayşe bir pazartesi sabahı oldukça şaşırtmaya çalışıyor. Zavallı Cemre hafta sonu bir kaza yaşadı ve bacaklarında hasar oldu. Birkaç hafta işsiz kalacak. Ayşe, gündüz bakım müdürü tarafından grupları birleştirme kararının alındığını söyler. On okul öncesi çocuk yerine Ayşe’nin 20’si olacak. Özellikle de her biri için kaliteli çocuk bakımı sağlamak olduğunda, on çocuğu daha nasıl yönetecek? Kendisi ve çocukları için çalışan bir rutin bulana kadar birkaç kaotik gün öngörüyor.

Ayşe’nin mevcut durumu geçmişin yönetim sistemlerine çok benzer. 19. yüzyılın başında, iş dünyasındaki büyüme imalat sektörüne odaklanmıştır. Yöneticiler patlayıcı bir taleple karşı karşıya kaldılar. Talep artışı çalışma havuzunda artışa neden oldu. Odaklanmanın insanlara değil makinelere olduğu bir dönemde, yöneticiler sadece insan sermayesinin değerini bilmiyorlardı. Bu, sorumlu kişiler ile işçiler arasındaki iletişimin tamamen parçalanmış olması gerçeğiyle birlikte, yapısı olmayan ve sürekli bir kargaşa durumunda olan örgütsel bir ortama yol açtı. Bu dönemde yönetime sistematik yaklaşım doğdu.

Sistematik yönetim, nihai sonuca değil, yönetim sürecine odaklanan yönetime bir yaklaşımdır. Bu yönetim yaklaşımının hedefleri şunlardı:

 • İş görevinin tamamlanmasında kullanılacak özel süreçler ve prosedürler oluşturmak
 • Örgütsel operasyonların ekonomik olmasını sağlamak
 • Personelin örgüt ihtiyaçları için yeterli olmasını sağlamak
 • Tüketici taleplerinin karşılanabilmesi için uygun envanteri korumak
 • Örgütsel kontroller oluşturmak

Bu tür yönetim yaklaşımı, düzenli operasyonları, insan kaynakları yönetimini ve iletişimi kurumsal başarı ile doğrudan ilişkilendiren ilk yaklaşımdır.

Büyük Teorisyen

Yönetime sistematik yaklaşımın geliştirilmesiyle ilişkilendirilebilecek birkaç kilit birey vardır. Adam Smith , yönetimde bir sisteme ihtiyaç olduğu fikrine katkıda bulunan en eski kuramcıydı. 1776’da yayınlanan ‘Ulusların Zenginliği’ kitabı, işbölümünün verimliliği artırmanın en iyi yolu olduğuna dair ilk inancı getirdi.

Ardından Smith sistematik yaklaşımı ekleyen dört teorisyen daha vardı. 1800’lerin başında bir teorisyen olan Robert Owens, insan kaynaklarının bu süre zarfında var olan makinelere odaklanmaktan çok daha önemli olduğuna inanıyordu. Uygun bir yönetim sisteminin çalışanların ihtiyaçlarını her şeyin ötesine taşıyabileceğini düşünüyordu.

Charles BabbageMakine ve Üreticilerin Ekonomisi Üzerine kitabının yazarıdır Bu kitap 1800’lü yılların ortalarında üretim durumunu analiz etti ve görevlerin bölünmesi ile uygulamaların iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulundu.

Henry Towne, Yale ve Towne Üretim Şirketi’nin başkanıydı. 1800’lerin sonlarında, yönetimin ayrı bir çalışma alanı olması ve çeşitli yönetim durumlarındaki yöneticilere rehberlik etmek için ilkelerin oluşturulması gerektiği fikrini önerdi.

Sistematik yönetim alanında bahsedilen son teorisyen, sistematik yönetim okulunun babası olarak çok iyi bilinir. Adı Henri Fayol ve yönetim teorisi alanında önemli bir oyuncuydu. Fayol, yönetici eğitimi için sadık bir destekçiydi. Yönetim alanında uzun yıllar hizmet verdikten sonra, neyin işe yarayıp neyin yaramadığı konusunda çok bilgili ve yöneticilerin doğmadığını hissetti. Bunun yerine, eğitim ve öğretim ile yaratılabilirler.

Yönetimin Beş İşlevi

Fayol , bir sistem oluşturan beş yönetim işlevi önerdi . Bu işlevler aşağıdaki gibidir:

 • Planlama – Kuruluş için bir eylem planı yapılması. Bu, beş fonksiyondan en zor olanıdır ve tüm örgütü içerir.
 • Örgütleme – Düzgün ve verimli bir şekilde çalışması için iyi yönetilen bir örgüt organize edilmelidir. İş işlevlerinin her biri için daha fazla denetim ve rehberlikle daha küçük birimlere bölünmesini gerektirir.
 • Komutanlık – Kuruluşun herkese faydalı bir şekilde görevlendirilmesi.
 • Koordinasyon – Her departmanın bir görevi tamamlamak için gereken her şeye sahip olduğundan emin olmak.
 • Kontrol – Üreticiler ve tüketiciler için verimli bir akış olması için politikaların ve prosedürlerin izlenmesini sağlamak.

Fayol, sistem ve yapıya olan ihtiyacı bugün hala bildiğimiz yönetim dünyasını şekillendirecek şekilde belirleyip açıklayabildi.

Neden Önemlidir?

Dersin başından hatırlarsanız, Ayşe’ye büyük bir sorumluluk verildi. İhtiyaçlarını karşılamak için ona bakan 20 okul öncesi çocuğun olduğunu biliyor. Bunun da ötesinde, Ayşe’yi sadece çocuklarının bakımı ile emanet etmekle kalmayıp aynı zamanda oyununun zirvesinde oynamasını bekleyen 20 ebeveyn grubu da var. Bunu yapabilmesinin tek yolu bir eylem planına sahip olmaktır. Ona verilen görevi, herkes için faydalı olacak şekilde tamamlamak için neyin işe yarayıp yaramayacağına dair kendi dökümünü geliştirmelidir. Bu çocukları yönetmek için sistematik bir yaklaşıma sahip olması gerekiyor. Biri olmadan, doğrudan dahil olan her kişi üzerinde zararlı etkileri olacak verilen görevinde başarısız olabilir. Sistematik yönetimin önemi budur.

Makale Özeti

Sistematik yönetim, iş görevlerinin dökümünü destekleyen yönetime bir yaklaşımdır. Hem yönetimin hem de çalışanların daha büyük resmin küçük bölümlerini görmesini sağlar. Aynı zamanda daha verimli planlama, tahmin ve bütçeleme sağlar. Bu yönetim yaklaşımı 1700’lerin sonunda ve 1800’lerin başında gelişti, ancak 1890’lardan 1900’lere kadar ön plana çıkmadı. Adam Smith, Robert Owen, Charles Babbage, Henry Towne ve Henry Fayol gibi tarihi teorisyenlerin yardımıyla yönetime sistematik yaklaşım kavramı artık yaygındır. Yönetimde çalışanların bir sistem ve operasyon sırası tasarlamaları ve çalışanların verilen yönergeleri izlemeleri normaldir. Günümüzde iş dünyasında rekabetin yer almasıyla sistematik yönetim çok ihtiyaç duyulan bir araçtır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir