İç Organizasyonel Değişim Türleri: Yapısal, Stratejik, İnsanlar ve Süreç
İç Organizasyonel Değişim Türleri: Yapısal, Stratejik, İnsanlar ve Süreç
0

Örgütsel değişim iç veya dış faktörlere yanıt olarak ortaya çıkabilir. Bu makale özellikle yapısal, stratejik, insanlar ve süreç değişiklikleri dahil olmak üzere bir şirketin iç ortamında meydana gelen değişikliklere odaklanmaktadır.

Örgütlerde Değişim

Çoğu kuruluş rekabete ayak uydurma, yeni pazar trendlerine ve teknolojilerine uyum sağlamak için değişmek zorundadır. Birleşme, yeniden yapılandırma, teknolojik gelişmeler, süreç iyileştirmeleri, değişen müşteri talepleri ve yeni ürün grupları gibi şeyler günümüz iş ortamlarında oldukça yaygındır. Hatırlarsanız, değişiklik nedenleri kurumun dış ortamına ve iç ortamına atfedilebilir. Bu makale özellikle yapısalstratejikinsanlar ve süreç değişiklikleri dahil olmak üzere bir şirketin iç ortamında meydana gelen değişikliklere odaklanacaktır.

Yapısal değişim

Yapısal değişiklikler, kuruluşun yapısında, iç veya dış faktörlerden kaynaklanabilecek ve tipik olarak şirketin çalışma şeklini etkileyen değişikliklerdir. Yapısal değişiklikler örgütün hiyerarşisi, komuta zinciri, yönetim sistemleri, iş yapısı ve idari prosedürler gibi şeyleri içerir. Genellikle yapısal değişikliğe ihtiyaç duyan durumlar birleşme ve devralma, iş tekrarı, piyasadaki değişiklikler ve süreç ya da politika değişikliklerini içerir.

Diyelim ki Ezgi İletişim, Sezgi İletişim ile birleşmeye karar verdi. Bu birleşmenin bir parçası olarak, yinelenen departmanların ortadan kaldırılması, her iki şirketten çalışanların yeni pozisyonlara yeniden atanması veya feshedilmesi, yöneticilerin yeni çalışanlar edinmesi, yinelenen yönetim pozisyonlarının ortadan kaldırılması, yeni politikaların ve prosedürlerin oluşturulması (ve eski olması) emekli olanlar) ve iş işlevlerinin yeni şirket yapısına uyacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Benzer şekilde, birleşme pazardaki değişikliklerin bir sonucu ise, pazardaki değişime yanıt vermek için, iletişim sağlayıcılarından pazarın talep ettiği her şeyi üretebilecek yeni departmanlar oluşturmak gibi yapısal değişikliklerin de yapılması gerekebilir.

Stratejik Değişim

Stratejik değişim, bir kuruluşun genel hedeflerinde, amacında, stratejisinde veya misyonunda değişiklik yapılmasını içerir. Organizasyonun iş yapma biçiminde büyük bir yeri kaplamaktadır. Bir kuruluşun dış çevresi, zaman zaman, bir kuruluşa, işletme konusundaki temel yaklaşımını yeniden düşünmesi gerektiği yönünde önemli taleplerde bulunabilir. Hangi ürün veya hizmetleri sunduğu, hedef müşteri segmentleri veya ulaşmaya çalıştığı pazarlar, şirketin ürün veya hizmetlerini nasıl dağıttığı, küresel ekonomideki konumu ve üreticiler, distribütörler ve diğer kuruluşlar için kiminle ortak olacağı gibi değişiklikler stratejik değişikliklerin sadece bazı örnekleridir.

Bir iletişim firması örneğine geri dönelim. Diyelim ki Ezgi ve Sezgi, site tabanlı bir mağazadan web tabanlı bir sağlayıcı olmak için çalışma şekillerini değiştirmek istiyorlar. İki firma fiziksel bir mağaza yerinden faaliyet göstermeye alışkın olduğundan, web tabanlı bir platforma transfer etmek için stratejik değişiklik yapmak, iş yapma biçimlerini, genel hedeflerini ve elbette müşterilere hizmet verme stratejilerini yadsınamaz şekilde değiştirecektir.

İnsanların Deişimi

İnsanların değişimi, çalışanların performanslarını, becerilerini, tutumlarını, davranışlarını ve kuruluşa sadakatini geliştirmeye ve ayrıca yönetici-bağımlı ilişkilerini, grup uyumunu ve çalışanların başarı duygusunu geliştirmeye yöneliktir. İnsanlarda yapılan değişiklikler, yeni bir organizasyon kültürü oluşturma umuduyla tüm üst düzey yöneticileri değiştirmek gibi büyük ölçekli veya ekip oluşturma veya diğer davranışsal etkinlikler yoluyla çalışanların tutumlarını değiştirmek için çalışmak gibi küçük ölçekli olabilir.

Ezgi ve Sezgi iki şirketi bir araya getirdiği ve sonuç olarak iki çalışan grubunu bir araya getirdikleri için, iki grubu sorunsuz bir şekilde harmanlamak için gerekli insan odaklı değişiklikleri yapmaları gerekir. Bu, bazı ekip oluşturma etkinlikleri düzenlemeyi, yeni iş fonksiyonları için eğitim sunmayı, şimdi bir yönetim pozisyonu alacak olan tüm çalışanlara liderlik eğitimi sunmayı ve çalışanların uzmanlık alanlarını yöneticilere ve iş arkadaşlarına göstermelerine olanak sağlama fırsatlarını sunmayı içerebilir.

Süreç Değişimi

Süreç değişiklikleri, bir kuruluştaki genel iş akışı verimliliğini ve üretkenliğini artırmak için kullanılır. Süreç değişiklikleri, bir kuruluşun ürünlerini nasıl ürettiği, hizmetlerini nasıl sağladığı veya günlük iş uygulamalarını nasıl ele aldığı gibi üretim faaliyetlerini etkiler. Web tabanlı bir hizmete geçmenin bir parçası olarak kağıt faturalardan elektronik faturalara geçmek, Ezgi ve Sezgi’nin iletişim şirketlerinde uygulayacağı süreç değişikliğine bir örnektir.

Makale Özeti

Hadi gözden geçirelim. Değişim nedenleri, bir kuruluşun dış ortamına ve iç ortamına atfedilebilir. Bu makale özellikle yapısalstratejikinsanlar ve süreç değişiklikleri dahil olmak üzere bir şirketin iç ortamında meydana gelen değişikliklere odaklanmıştır. Yapısal değişiklikler, kuruluşun yapısında, iç veya dış faktörlerden kaynaklanabilecek ve tipik olarak şirketin çalışma şeklini etkileyen değişikliklerdir. Stratejik değişim, bir kuruluşun genel hedeflerinde, amacında, stratejisinde veya misyonunda değişiklik yapılmasını içerir. İnsanların değişimi çalışanların performansını, becerilerini, tutumlarını, davranışlarını ve kuruluşa sadakatini artırmanın yanı sıra yönetici-bağımlı ilişkilerini, grup uyumunu ve çalışanların başarı duygusunu geliştirmeye yöneliktir. Süreç değişiklikleri, bir kuruluştaki genel iş akışı verimliliğini ve üretkenliğini artırmak için kullanılır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir