Çalışan Eğitim Programları Türleri
Çalışan Eğitim Programları Türleri
0

Birkaç tür çalışan eğitim programı vardır. Çalışanlar temel okuryazarlık eğitimi, kişilerarası beceri eğitimi, teknik eğitim, problem çözme eğitimi ve çeşitlilik veya duyarlılık eğitimi alabilirler. Her eğitim türü, bir kuruluşun genel kültürünün ve performansının farklı bir yönünü hedefler. İnsan kaynakları yönetiminin en önemli kavramlarından birisidir.

Eğitim Programlarının Türleri

Çoğu işletme çalışanlarına bir tür eğitim sunmaktadır. Yöneticiler, çok çeşitli alanlarda çalışan eğitim programlarına yapılan yatırımın, işin getirisi veya karlılığı için önemli olduğunu bilir. Bu makalede, çeşitli çalışan eğitim programlarının uygulanmasının nasıl kullanıldığına ve bu programların hayali olarak oluşturduğumuz Ekin Okyanus gemisi gemisindeki avantajlarına bir göz atacağız :

 • Okuryazarlık eğitimi
 • Kişilerarası beceri eğitimi
 • Teknik eğitim
 • Problem çözme eğitimi
 • Çeşitlilik veya duyarlılık eğitimi

Okuryazarlık Eğitimi

Ekin Okyanus‘un mürettebatı tüm dünyadan işe çalışan almıştır. Mürettebatın çoğu geminin resmi dili olan İngilizce bilmiyor. Yolcuların yiyecek ve içecek tercihleri ​​gibi özel talepleri olduğunda, salon yerleri istendiğinde ve en önemlisi güvenlik talimatlarına ihtiyaç duyulduğunda sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Temel okuryazarlık eğitimi, okuma, yazma ve problem çözme becerileri için eğitimdir. Mürettebat sorunları çözmek için yazılı kelimeyi nasıl okuyacağını, yazacağını ve anladığını öğrendikten sonra, yolcularla daha iyi iletişim kurabilirler. Çalışanlar için okuma yazma eğitiminin çeşitli yararları vardır. Çalışanlar için yararlar:

 • Şirket hedeflerine ulaşma
 • İş görevlerini yerine getirme
 • İş süreçlerini anlama
 • Takım halinde çalışın
 • Karar verme
 • Teknolojiyi öğrenme

Kişilerarası Beceri Eğitimi

Ekin Okyanus‘un mürettebatı geminin alt güvertesindeki küçük kabinlerde yaşıyordu. Sıkı durumlar genellikle açık denizlerde gerginliğe yol açtı. Mürettebat üyeleri, kişisel eşyaları için gizlilik ve alan gibi şeylerle savaştılar.

Kişilerarası beceri eğitimi, olumlu ilişkilerin nasıl sürdürüleceği, daha iyi iletişim kurulacağı, çatışmaların nasıl çözüleceği ve güven oluşturulması konusunda eğitimdir. Bu eğitim, mürettebatın her üyesine verildi. Çalışanlar için kişilerarası beceri eğitiminin çeşitli faydaları vardır. Çalışanlar için faydaları:

 • Birbiriyle geçinmek, anlaşmak
 • Olumlu iletişim alışverişi
 • Çatışmayı en aza indirmek
 • Başkalarına karşı olumlu olma

Teknoloji Eğitimi

Ekin Okyanus, geminin seyir sistemi, salon, tiyatro aydınlatması, yazarkasa ve cankurtaran tekneleri gibi birçok farklı teknolojiye sahip yüksek teknoloji ürünü bir gemidir. Mürettebat üyelerinin günlük ve acil bir durumda faaliyet gösterebilmeleri için teknolojide yetkin olmaları gerekmektedir.

Teknoloji eğitimi, konumlarına bağlı olarak belirli mürettebat üyelerine sunulan bilgisayar yazılımı ve donanımı üzerine eğitimdir. Çalışanlara teknolojik eğitim sunmanın birçok faydası vardır. Çalışanlara olan faydaları şunlardır:

 • Daha yüksek standartlarda performans
 • Kendine daha fazla güven
 • Daha yüksek beceri seviyeleri geliştirme
 • Birçok farklı görev gerçekleştirme

Problem Çözme Eğitimi

Ekin Okyanusu’nda çok şey olabileceğinden, çalışanların saniye içinde kararları vermek için eğitilmesi önemlidir. Kaba denizler, elektrik kesintileri, yangın ve hatta yemek sosunun bitmesi bile denizde ciddi bir duruma neden olabilir. Mürettebat üyelerinin birlikte çalışması ve ortaya çıkan sorunları hızla çözmesi gerekir.

Problem çözme eğitimi, problemlerin nasıl analiz edileceği ve nasıl karar verileceği konusunda eğitimdir ve tüm mürettebat üyeleri için zorunludur. Mürettebat sorunları nasıl belirleyeceğini, sorunları nasıl analiz edeceğini, çözümleri nasıl değerlendireceğini, çözümlerin nasıl uygulanacağını ve sonuçların nasıl izleneceğini öğrenecektir. Çalışanlara faydaları şunlardır:

 • Sorunlara yaratıcı çözümler sunma
 • Sorun çözme konusunda işbirliği yapma
 • Afetleri önleme

Çeşitlilik veya Hassasiyet Eğitimi

Ekin Okyanus‘un mürettebatı birçok farklı kültürün bir karışımıdır. Bu bazen mürettebat arasında tartışmalara neden olur. Bazen mürettebat üyeleri farklılıkları nedeniyle savaşırlar. Medeniyeti korumak ve isyandan kaçınmak için, mürettebat üyeleri geçinmek için bir yol bulmalıdır.

Çeşitlilik veya duyarlılık eğitimi, farklı ırklardan, etnik kökenlerden, cinsiyetlerden, cinsel tercihlerden veya engellilerden insanlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda eğitimdir. Çeşitlilik veya duyarlılık eğitiminin birçok faydası vardır. Çalışanlara faydası şunlardır:

 • Daha yüksek moral deneyimi yaşama
 • Tacizden kaçınma
 • Yeni kültürleri kucaklama

Makale Özeti

Özetle, birkaç tür çalışan eğitim programı vardır. Her eğitim türü, bir kuruluşun genel kültürünün ve performansının farklı bir yönünü hedefler. Çalışanlar aşağıdaki eğitimlerden birini veya birkaçını alabilir:

Temel okuryazarlık eğitimi, çalışanlara okuma, yazma ve problem çözme becerileri gibi şeyleri öğretmeyi içerir. Eğitildikten sonra, çalışanlar daha yüksek bir beceri setine sahip olacak, ekipler halinde çalışacak, problem çözecek ve kararlar alacaklar.

Kişilerarası beceri eğitimi, çalışanlara olumlu ilişkileri nasıl sürdüreceklerini, daha iyi iletişim kurabileceklerini, anlaşmazlıkları nasıl çözeceklerini ve güven inşa edeceklerini öğretir. Eğitildikten sonra, çalışanlar başkalarını etkileyebilecek ve şirkette daha güçlü bir bağlılığa sahip olacaklardır.

Teknoloji eğitimi, çalışanlara iş için gerekli bilgisayar yazılımlarını ve donanımlarını nasıl kullanacaklarını öğretir. Eğitildikten sonra, çalışanlar daha yüksek iş performansı gösterecek ve daha fazla güven sahibi olacaklardır.

Problem çözme eğitimi, çalışanlara problemleri nasıl analiz edeceklerini ve nasıl karar vereceklerini öğretir. Eğitildikten sonra çalışanlar yaratıcı çözümler sunabilecek ve daha verimli bir şekilde işbirliği yapabilecektir.

Son olarak, çeşitlilik veya duyarlılık eğitimi, çalışanlara farklı ırklardan, etnik kökenlerden, cinsiyetlerden, cinsel tercihlerden veya engellerden insanlarla nasıl başa çıkacaklarını öğretir. Eğitildikten sonra çalışanlar daha yüksek bir moral hissedecek, devir hızı daha düşük olacak ve taciz azalacaktır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir