Yönetim ve Organizasyon

21 May, 2020 2806

Henry Mintzberg’in Yönetim Rolleri

Yöneticinin bir kuruluş içinde sahip olduğu birçok rol vardır. Henry Mintzberg, kuruluşlarda en sık görülen on...

21 May, 2020 1252

Kotter’in 8 Adımlı Değişim Modelini Uygulama

John Kotter’in 8 aşamalı değişim modeli, tüm sektörlerde örgütsel değişimin uygulanması için etkili bir model...

21 May, 2020 1821

Kotter’in 8 Adımlı Örgütsel Değişim Yönetim Modeli

Bu makale, Kotter’in sekiz aşamalı değişim modelinde yer alan adımları içerir: aciliyet yaratmak, güçlü bir...

21 May, 2020 4059

Lewin’ın 3 Aşamalı Değişim Modeli: Çözülme, Değişim ve Yeniden Dondurma

Örgütsel değişimin karmaşık bir süreç olması gerekmez. Aslında Kurt Lewin bunu sadece üç adımda yaptı. Bu makale,...

20 May, 2020 1487

İç Organizasyonel Değişim Türleri: Yapısal, Stratejik, İnsanlar ve Süreç

Örgütsel değişim iç veya dış faktörlere yanıt olarak ortaya çıkabilir. Bu makale özellikle yapısal, stratejik, insanlar...

20 May, 2020 1242

Kritik Zincir Proje Yönetimi: Tanım ve Örnek

Bu makalede, kritik zincir proje yönetiminin ne olduğunu ve proje yöneticisinin bunu planlamada nasıl kullanabileceğini...

20 May, 2020 2491

Proje Kalite Yönetimi: Tanım, Süreç, Metrikler ve Örnek

Proje kalite yönetimi, proje yönetimi alanındaki herhangi bir projede kalitenin tanımlanması, doğrulanması ve kontrol edilmesine...

20 May, 2020 2132

W. Edwards Deming: Teori ve Kavram

W. Edward Deming, Japonya’daki otomobil üretim endüstrisinin temeli haline gelen kalite ilkelerini geliştirdi. Bu makalede Deming’in...

18 May, 2020 966

Beta Testi Nedir? – Tanım ve Süreç

Bu makalede beta testini inceleyeceğiz. Terimi tanımlayacağız ve daha sonra şirketlerin bu tür testleri tamamlamaya katlandığı...

18 May, 2020 632

ISO 9000 Sertifikası: Tanım ve Süreç

ISO 9000 sertifikalı bir kuruluş, ürün ve hizmetler için yasal ve düzenleyici yönergelere uyarken müşterilerin,...