Yönetim ve Organizasyon

21 Mayıs 2020 3520

Henry Mintzberg’in Yönetim Rolleri

Yöneticinin bir kuruluş içinde sahip olduğu birçok rol vardır. Henry Mintzberg, kuruluşlarda en sık görülen on…

21 Mayıs 2020 1733

Kotter’in 8 Adımlı Değişim Modelini Uygulama

John Kotter'in 8 aşamalı değişim modeli, tüm sektörlerde örgütsel değişimin uygulanması için etkili bir model…

21 Mayıs 2020 2533

Kotter’in 8 Adımlı Örgütsel Değişim Yönetim Modeli

Bu makale, Kotter'in sekiz aşamalı değişim modelinde yer alan adımları içerir: aciliyet yaratmak, güçlü bir…

21 Mayıs 2020 7903

Lewin’ın 3 Aşamalı Değişim Modeli: Çözülme, Değişim ve Yeniden Dondurma

Örgütsel değişimin karmaşık bir süreç olması gerekmez. Aslında Kurt Lewin bunu sadece üç adımda yaptı. Bu makale,…

20 Mayıs 2020 2020

İç Organizasyonel Değişim Türleri: Yapısal, Stratejik, İnsanlar ve Süreç

Örgütsel değişim iç veya dış faktörlere yanıt olarak ortaya çıkabilir. Bu makale özellikle yapısal, stratejik, insanlar…

20 Mayıs 2020 1600

Kritik Zincir Proje Yönetimi: Tanım ve Örnek

Bu makalede, kritik zincir proje yönetiminin ne olduğunu ve proje yöneticisinin bunu planlamada nasıl kullanabileceğini…

20 Mayıs 2020 3355

Proje Kalite Yönetimi: Tanım, Süreç, Metrikler ve Örnek

Proje kalite yönetimi, proje yönetimi alanındaki herhangi bir projede kalitenin tanımlanması, doğrulanması ve kontrol edilmesine…

20 Mayıs 2020 2638

W. Edwards Deming: Teori ve Kavram

W. Edward Deming, Japonya'daki otomobil üretim endüstrisinin temeli haline gelen kalite ilkelerini geliştirdi. Bu makalede Deming'in…

18 Mayıs 2020 1705

Beta Testi Nedir? – Tanım ve Süreç

Bu makalede beta testini inceleyeceğiz. Terimi tanımlayacağız ve daha sonra şirketlerin bu tür testleri tamamlamaya katlandığı…

18 Mayıs 2020 1052

ISO 9000 Sertifikası: Tanım ve Süreç

ISO 9000 sertifikalı bir kuruluş, ürün ve hizmetler için yasal ve düzenleyici yönergelere uyarken müşterilerin,…