Trendler

Örgütsel Yapı Kavramı
7
17 Ağu, 2018

Örgütsel Yapı Kavramı

Örgütsel yapı bilgi yönetiminin önemli unsurlarından biridir. Çünkü örgüt yapısının bilgi yönetimini kolaylaştırma  potansiyeli vardır. [textmarker color=”FC8D8D”] “Örgütsel yapı, insanların eylemlerini nasıl koordine ettiklerini ve örgütsel hedeflere ulaşmak için kaynakları nasıl kullandığını kontrol eden resmi görev ve...

Örgüt Kültürü Kavramı
6
16 Ağu, 2018

Örgüt Kültürü Kavramı

Organizasyonlar sosyal bir boşlukta çalışmazlar ve sosyal çevrelerinden önemli ölçüde etkilenmektedirler. Örgüt kültürü, örgütü birbirine bağlayan bir çeşit tutkal olarak düşünülmektedir. Bu nedenle, örgütsel değişim ve yenilenmeyi yönetmek için en önemli ön şartlardan biri olarak...

Bilgi Yönetimi Kavramı
5
14 Ağu, 2018

Bilgi Yönetimi Kavramı

Bilgi yönetimi (BY) kavramının birçok tanımı bulunmaktadır. Bu tanımları sıralayacak olursak, bilgi yönetimi; [list][item icon=”fa-pencil-square” ](BY), performansı ve kazanımları arttırmak için bir örgütün entelektüel kaynaklarının sistematik ve amaca yönelik inşa edilmesi, yeniden yenileştirilmesi ve kullanılmasıdır.[/item]...

İşveren Markalaşması Kavramı
5
14 Ağu, 2018

İşveren Markalaşması Kavramı

Giderek artan küresel yetenek sıkıntısı ışığında, işletmeler potansiyel ve mevcut çalışanları cezbetmek ve elde tutmak için kapsamlı stratejiler aramaktadırlar. İşveren markalaşma rakiplerinden farklılaşmak ve işgücü piyasasında rekabet avantajı kazanmak için etkili bir örgütsel strateji olarak önerilmiştir....

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Kavramı
5
11 Ağu, 2018

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Kavramı

Pazarlama uzmanları yeni trendleri her zaman takip etmektedirler. Teorik bilgiler ışığında bazı eğilimler oldukça iyi tanımlanamamış ve kategorize edilememiştir. Son yılların karakteristik eğilimlerinden bahsetmek gerekirse, içerik pazarlaması, dijital pazarlama, sosyal medya pazarlaması, vızıltı pazarlaması, yani yeni...

Turizm İşletmelerinde Pazarlama Karması – 7P Açıklaması
7
9 Ağu, 2018

Turizm İşletmelerinde Pazarlama Karması – 7P Açıklaması

Seyahat ve Turizm endüstrisi, hala dünya ticaretindeki en büyük tek işletmelerden biridir ve önemi yaygın olarak kabul edilmektedir. Turizm sektörü şu anda döviz kazanan en büyük sektörlerden biri. Birçok fayda karşısında, birçok ülke turizm sektörüne ağırlıklarını yaşını...