Sezgin KOYUN

Satış Maliyeti Nedir? Satış Maliyetini Etkileyen Faktörler

Satış Maliyeti Nedir? Satış Maliyetini Etkileyen Faktörler

Pazarlama sözlüğüne göre, satış maliyeti, bir şirket tarafından yapılan harcamaları ifade eder. Bu promosyon yanı sıra dağılımını içeren bir ürün . Birincil sebep, alıcıları başka bir şeyi tercih etmek yerine ürününüzü satın almaya ikna etmektir.

Basit bir ifadeyle, bir şirketin satış maliyeti, ödenen maaşlar, dağıtılması gereken komisyonlar, bir galeriye verilecek kira, reklam maliyetleri ve diğer promosyon araçlarına dahil edilen harcamalar anlamına gelir.

Satış Maliyetinin 4 Ana Bileşeni

Yukarıdaki açıklamadan, satış maliyetinin bir takım bileşenlere sahip olduğu anlaşılabilir. Bu bileşenlerin hepsi birbirine bağlıdır ve bir şirketin şirket için karlı olmasını sağlamada işlevlerin sorunsuz akışını etkiler.

Maaş ve Ücretler

İlk bileşen, işçilere ve işçilere ödenen maaş ve ücretlerdir. Bu çok önemlidir, çünkü bu temel insanlar olmadan ürün olmaz. Ürünün varlığı hayati önem taşımaktadır. Bu işçilerin ödemeleri, şirketin ne kadar kar ettiği ve her bir çalışanın kaç saat harcaması gerektiği ile belirlenir.

Komisyonlar

Komisyonlar, aracılara ödenen kârın bir kısmını ifade eder. Bu, ürünün pazarlanmasına ve tanıtımına yardımcı olanlar için olabilir. Örneğin, bir reklam ajansı tarafından tasarlandığı takdirde bir reklam ajansına yapılan ödeme harikalar yaratır ve satışları arttırır.

Kira

Showroom’un kirası satış maliyetinin bir diğer hayati bileşenidir. Bu, merkezi bir konumdaki mekanların, bir şekilde biraz daha az yer kaplayanlardan daha fazla harcama gerektirdiğini gösterir. Merkezi bir konumun daha fazla trafik çekmesi muhtemel olduğu varsayılmaktadır. Kişinin kendine ait bir galeri olmaması durumunda, diğer mağazalara komisyon ve kira ödemeleri de gerekir.

Reklam ve Promosyonlar

Reklamlar her şirket için çok büyük bir harcamaya neden olur. Geleneksel gazeteler, radyolar, dergiler, reklam panoları, pankartlar, ünlü ciroları ve diğer benzer araçlar gibi reklam araçları vardır. Bu araç, reklam ajanslarına ve reklam metni tasarımcılarına yapılan ödemeleri de kapsar.

Promosyonlar : Reklamların ve promosyonların aynı şekilde ses çıkardığını düşünebilseniz de, bunlar farklıdır. Promosyonlar, broşürler, teklifler, indirimler, işbirlikleri vb. yoluyla yapılan tanıtım anlamına gelir.

Satış Maliyeti Kavramının Dayandığı Varsayım

Satış maliyeti kavramının dayandığı temel varsayım, tüketicilerin pazardaki ürünler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarıdır . Bu, potansiyel müşterilerin ürününüzü satın almaya yönlendirilebileceği inancına yol açar. Reklamların ve ürünlerin dış görünümünün alıcıları bu alana yatırım yapmalarına teşvik edebileceği düşünülmektedir. Yenilik dikkat çekiyor ve bu nedenle tanıtım araçları ve kitlelere ulaşmak için kullanılan yöntemler düzenli olarak güncelleniyor. Birincil sebep tüketicinin aklında olmaktır.

Müşterilerin kararsızlığı kabul edilir. Eksiksiz bilgi eksikliği avantajlarından yararlanır ve ürünler onlara satılır. Kilit nokta, ürünün, ihtiyaçlarını tam olarak yerine getirmek istedikleri şey olduğuna inanmalarına yönlendirmektir.

Satış Maliyeti ile Üretim Maliyeti Arasındaki Fark

Aradaki fark isimlerinin kendisinden çok açık.

Dolayısıyla, satış maliyetinin ürün merkezliyken üretim maliyetinin müşteri odaklı olduğu ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığı açıkça söylenebilir.

Ortalama Satış Maliyeti Nedir?

Basit bir şekilde açıklamak gerekirse, bu, birim başına düşen maliyeti ifade eder. Bu, sizin tarafınızdan yatırılan satış maliyetini göstermek için bir eğri çizerseniz, u şeklinde bir eğri elde edersiniz. Başlangıçta, satış maliyetiyle karşılaştırıldığında satışlarda bir artış göreceksiniz. Ancak, bir noktadan sonra, düşük bir değere düşer. Ancak, yine ivme kazanır ve artar.

Bu, satış maliyetinin bileşenlerini gerçekleştirmek için her zaman belirli bir miktarda yatırımın gerekli olacağını göstermektedir. Bu belirli miktar ortalama satış maliyetidir. Bu, şirketin satışlarına ve karına bağlı olarak artabilir veya azalabilir.

Satış Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Satış maliyetinin en kolay açıklaması:

Satış Maliyeti = ( Envanterdeki bitmiş malın maliyeti )  + (Üretilen malların maliyeti) – (Envanterdeki bitmiş malın maliyeti)

Exit mobile version