Sezgin KOYUN

Pazarlama Miyopisi Nedir? Tanım ve Örnekler

Pazarlama Miyopisi Nedir? Tanım ve Örnekler

lk olarak Harvard Business Review’de Theodore Levitt‘in bir makalesinde ifade edilen Marketing Myopia, tüketicilerin bakış açısıyla pazarlamaya odaklanmak yerine, şirketin acil ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklanan, kısa görüşlü ve içe dönük bir yaklaşımdır.

Bir şirket pazarlamadan ve tüketicilerin ihtiyaçlarını bilmekten daha çok satışa odaklandığında, pazarlama miyopi bu noktada devreye giriyor.

Pazarlama Miyopluğu Nedir?

Pazarlama Miyopisi, bir şirketin dar görüşlü bir pazarlama yaklaşımına sahip olduğu bir durumdur ve temel olarak birçok olası pazarlama özelliğinden yalnızca bir yönüne odaklanır. Örneğin, müşterinin gerçek talebine değil, sadece kaliteye odaklanmak gibi.

Pazarlama miyopisi ne zaman gelir?

Levitt’e göre iş, aslında müşteriyi tatmin eden bir kurum ve bu nedenle müşterilerin ihtiyaç ve isteklerine dayandırılmalıdır.

Kendi kendini aldatma döngüsü

İşletmeler bir amaçtan çok bir vizyona sahip olmalıdır. Kendilerini şu anda olduklarının önünde bir noktada görebilmeliler. Bu vizyon, kendi yeteneklerini, rakiplerini ve eğilimleri değerlendirecek şekilde ayarlanmalıdır. Aksi takdirde işletme kendini kandırma döngüsünde kapana kısılabilir.

Kendi kendini aldatma döngüsüne yol açan koşullar

Gelecekteki sorunların olmadığını düşünüyorsanız, düşünmenizde bir sorun olabilir.

StepÇocuk Tedavisi

İşletmeler genellikle ürünlerini kendi çocukları ve müşterilerin ihtiyaçlarını bir üvey çocuğu olarak görürler. Bu, kaynakların çoğunun ürünlerinin geliştirilmesinde ve kalan (az ya da hiç) araştırma ve pazarlamanın yapılması için kaynakların harcanmasına neden olur. Bu üvey çocuğu olarak işletmelere ters tepiyor, daima hikayenin Külkedisi oluyor.

Pazarlama Miyopisi Örnekleri

Pazarlama Miyopisinin Geleceği

Exit mobile version