Son Yazılar

10 Ara, 2018

Pazarlama Stratejisi: Anlamı ve Önemi

Pazarlama stratejisi nedir sorusuyla başlayıp pazarlama stratejilerinin öneminden ve nasıl yapıldığından bahsettik. Bu stratejiler bir işletme için olmazsa olmazdır.

9 Ara, 2018

Tüketici Satın Alma Davranışlarını Analiz Etme

Satın alma davranışları nelerdir? Pazarlama departmanının temel işlevi, tüketici ihtiyacını, isteklerini ve arzularını anlamak ve tatmin etmektir. Tüketici davranışı, ürünlerin ve hizmetlerin satın alınması, yararlanması ve bertaraf edilmesinin tüm yönlerini tanımlamaktadır. Gruplar ve organizasyonlarda tüketici çatısı altında...

8 Ara, 2018

Küreselleşme: Küreselleşme Tanımı ve Boyutları Nedir?

Bu yazıda küreselleşmenin etkileri, küreselleşmenin boyutları, küreselleşme tanımı, ekonomik, politik, kültürel, çevresel gibi faktörler incelenmiştir.

7 Ara, 2018

Pazar Çevresi Nedir?: Mikro ve Makro Ortam Analizi

İşletmenin pazar çevresi dediğimiz kavramlar üçe ayrılmaktadır. Bunlar; Mikro (iç) çevre – şirket içinde müşterilerine hizmet verme kabiliyetini etkileyen küçük kuvvetler. İç ortam – kontrol edilebilir, ancak harici bir ortamı etkileyemez. Makro (harici) çevre –...

6 Ara, 2018

Japonya İşletme Yönetimi & Amerikan İşletme Yönetimi Kültürleri

JAPON KÜLTÜRÜ HAKKINDA BİLGİLER Japonlar ülkelerine Nihon ya da Nippon adını vermektedir (Güneşin yükseldiği yer). Japonya’ da 6852 ada bulunmakta ve bunların 438 tanesinde insan yaşamaktadır. Nüfusu 127.000.000. Dünyadaki robotların yarısı Japonya ‘da bulunmaktadır. Sokaklarının...

5 Ara, 2018

Sosyal Psikoloji: Kişisel İlişkiler Nedir?

Sosyal psikologlar birçok kişiye uygulanabilecek genel ilkeler keşfedebilmek için insan ilişkilerindeki büyük değişkenliğin altını görmeye çalışmaktadırlar. Herhangi bir ilişkinin zorunlu özelliği iki insanın birbirini etkilemesi yani karşılıklı bağımlı olmasıdır. KARŞILIKLI BAĞIMLILIK KURAMI Toplumsal ilişkiler konusunun...

4 Ara, 2018

Pazarlama Yeni Ekonomide Kendisini Nasıl Günceller?

21. yüzyılda şirketler, sürekli değişen çevreye uyum sağlamalıdır. Şu anda, şirketler eski ekonominin yanı sıra yeni ekonominin ilginç bir karışımını temsil ediyor. Eski ekonomiyle ilgili çok sayıda araştırma yapıldı, ancak yeni ekonomi için şirketler bunu...

3 Ara, 2018

Piyasa Talebi: Pazar Araştırması ve Piyasa Talebinin Ölçülmesi

Bir şirket için piyasa talebi belirlemek çok önemlidir. Üretimde yer alan herhangi bir şirketin sınırlı bir üretim potansiyeli vardır. Çok fazla malzeme üretiyorsa, o zaman işletme sermayesini boşa harcıyor ve aynı zamanda envanteri yönetmek için...

Pazarlama Stratejileri Nelerdir?
1
2 Ara, 2018

Pazarlama Stratejileri Nelerdir?

Pazarlama stratejileri , sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmeyi temel hedefle planlamak için uzun vadeli, ileriye dönük bir yaklaşımdır. Stratejik planlama, şirketin hedeflerine ve pazarlama hedeflerine katkıda bulunan pazar odaklı rekabetçi konumun oluşturulması, değerlendirilmesi ve...

İnstagram Sadece Arkadaşlarla Hikayeleri Paylaşma Özelliği
1
2 Ara, 2018

İnstagram Sadece Arkadaşlarla Hikayeleri Paylaşma Özelliği

İnstagram Hikayeleri Nasıl Gizlenir? İnstagram, kullanıcıların İnstagram Hikayeleri içerikleri için kitleyi kısıtlamalarını sağlayacak yeni bir seçenek ekledi . Şimdi, İnstagram Hikayelerinizi daha özel bir grupta paylaşmak istiyorsanız, kullanıcıları daha hızlı ve düzenli olarak hızlı güncellemeleri...