Yönetim ve Organizasyon

21 May, 2020 1384

Henry Mintzberg’in Yönetim Rolleri

Yöneticinin bir kuruluş içinde sahip olduğu birçok rol vardır. Henry Mintzberg, kuruluşlarda en sık görülen on...

21 May, 2020 442

Kotter’in 8 Adımlı Değişim Modelini Uygulama

John Kotter’in 8 aşamalı değişim modeli, tüm sektörlerde örgütsel değişimin uygulanması için etkili bir model...

21 May, 2020 813

Kotter’in 8 Adımlı Örgütsel Değişim Yönetim Modeli

Bu makale, Kotter’in sekiz aşamalı değişim modelinde yer alan adımları içerir: aciliyet yaratmak, güçlü bir...

21 May, 2020 1893

Lewin’ın 3 Aşamalı Değişim Modeli: Çözülme, Değişim ve Yeniden Dondurma

Örgütsel değişimin karmaşık bir süreç olması gerekmez. Aslında Kurt Lewin bunu sadece üç adımda yaptı. Bu makale,...

20 May, 2020 728

İç Organizasyonel Değişim Türleri: Yapısal, Stratejik, İnsanlar ve Süreç

Örgütsel değişim iç veya dış faktörlere yanıt olarak ortaya çıkabilir. Bu makale özellikle yapısal, stratejik, insanlar...

20 May, 2020 608

Kritik Zincir Proje Yönetimi: Tanım ve Örnek

Bu makalede, kritik zincir proje yönetiminin ne olduğunu ve proje yöneticisinin bunu planlamada nasıl kullanabileceğini...

20 May, 2020 1130

Proje Kalite Yönetimi: Tanım, Süreç, Metrikler ve Örnek

Proje kalite yönetimi, proje yönetimi alanındaki herhangi bir projede kalitenin tanımlanması, doğrulanması ve kontrol edilmesine...

20 May, 2020 1098

W. Edwards Deming: Teori ve Kavram

W. Edward Deming, Japonya’daki otomobil üretim endüstrisinin temeli haline gelen kalite ilkelerini geliştirdi. Bu makalede Deming’in...

18 May, 2020 313

Beta Testi Nedir? – Tanım ve Süreç

Bu makalede beta testini inceleyeceğiz. Terimi tanımlayacağız ve daha sonra şirketlerin bu tür testleri tamamlamaya katlandığı...

18 May, 2020 236

ISO 9000 Sertifikası: Tanım ve Süreç

ISO 9000 sertifikalı bir kuruluş, ürün ve hizmetler için yasal ve düzenleyici yönergelere uyarken müşterilerin,...