Klasik Yönetim Teorisi

8 Nis, 2020 5159

Merkezileşme Nedir? – Fayol’un İlkesi, Genel Bakış

Bu makalede Fayol’un geçmişini ve 14 yönetim ilkesini gözden geçireceğiz. Ayrıca merkezileşme ve ademi merkeziyetçiliğin ne...

8 Nis, 2020 1821

Örgütlerde İlişkilendirme Teorisi Uygulamaları Nedir? – Tanım ve Örnekler

İlişkilendirme teorisi, davranışı açıklamaya çalışan ve örgütlerin yönetiminde oldukça yararlı olabilecek psikolojik bir teoridir. Bu makalede,...

8 Nis, 2020 5656

Henri Fayol’un Yönetim İlkeleri Nedir? – Örgütü Yönetmek

Henri Fayol’un idari bir yönetim teorisini geliştirmesinden önce, yöneticiler, işçilerine makine gibi davranarak üretkenliği en...

6 Nis, 2020 839

Chester Barnard: Gayri Resmi Örgütler ve Kabul Teorisi

Chester Barnard resmi örgütlerin gayri resmi gruplardan oluştuğuna inanıyordu. Enformel gruplar enformel örgüt haline gelirler. Grubun inançları...

6 Nis, 2020 484

Mary Parker Follett: İnsan Odaklı, Grup Ağı Yönetimi

Günümüz kuruluşlarındaki liderler, insan odaklı, grup ağ yönetimi yaklaşımını gerçekleştirmek için ortak hedefler ve katılımcı...

6 Nis, 2020 393

Fayol’un Personel Yönetimi ve İşçi Memnuniyeti Teorileri

Bu makalede, Henri Fayol’un son yedi ilkesinin işyerinde nasıl uygulanacağını öğreneceğiz. Profesyonel bir restoran mutfağını örnek...

6 Nis, 2020 1475

Frank ve Lillian Gilbreth’in Hareket Etüdü

Bu ders, eş olan bir ekibin, çıktılarını artırabilecek belirli hareketler hakkında fikir veren ünlü hareket...

5 Nis, 2020 929

Gantt Şeması ve Çubuk Grafikler: Henry Gantt’ın Yönetime Katkıları

Bu makale, Henry Gantt’ın Gantt şeması olarak da bilinen, grafiksel bir sunum sunarak, planlama ve...

5 Nis, 2020 729

Klasik Bilimsel Yönetim Okulu – Henry Ford T Montaj Hattı

Yönetim bilim okulu, üretim görevlerini verimli bir şekilde tamamlamak için özel iş süreçleri ve işgücü...

5 Nis, 2020 773

Bürokrasi Nedir? – Max Weber Gayri Resmi Yönetim Teorisi

Örgütlerin aileler gibi yönetildiği bir dönemde Max Weber, örgütlere daha resmi bir yapı getirmenin yollarını...