1. Ana Sayfa
  2. Yönetim ve Organizasyon
  3. Bilgi Yönetimi Performansı

Bilgi Yönetimi Performansı

Bilgi yönetimi performansı
10

Bilgi yönetimi (BY) performans değerlendirmesi, bir (BY) girişiminin en önemli aşamalarından biri olmakta ve kuruluş için katma değer yaratma ve örgütsel performansı artırma konusunda önemli bir potansiyele sahip olmaktadır. (BY) performans değerlendirmesi yapılmadan (BY) girişiminin hedeflerine ulaşmakta başarısız olacağı büyük bir olasılıktır. Amacı sürecinin etkinliğini, verimliliğini ve uyarlanabilirliğini iyileştirmedir. Bununla birlikte, (BY) performansının nasıl ölçüleceği, genel (BY) çabalarının en büyük zorluklarından biridir. (BY) performansını organizasyonel performansın bağımsız değişkeni olarak kabul ederken, diğer çalışmalar (BY) performansını kurumsal performans olarak değerlendirmektedir.

Bilgi yönetimi performansı, bilgi yönetiminin çeşitli yönlerini geliştiren bilgi süreçlerinin çıktısı olarak düşünülmektedir. Çok sayıda çalışma bilgi yönetimi performansı ile örgütsel performans arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

Bilgi yönetiminin nihai hedefi, organizasyondaki tüm üyelerin bilgi ve deneyimlerinin örgütsel varlıklar ve kaynaklara aktarılması ve organizasyonel performansı arttırmanın yollarını kullanmak olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle bilgi yönetimi performansı, bilgi yönetimi süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması bilgi paylaşımı, depolanması, paylaşılması ve uygulanmasıyla ölçülebilir ve böylece kurumların performansını iyileştirilebilmektedir.

Bilgi yönetimi performansı dört unsura ayrılmaktadır. Bunlar;


Yazar Hakkında


Yorum Yap