1. Ana Sayfa
  2. Yönetim ve Organizasyon
  3. Bilgi Yönetimi Kavramı

Bilgi Yönetimi Kavramı

KNOWLEDGE MANAGEMENT
5

Bilgi yönetimi (BY) kavramının birçok tanımı bulunmaktadır. Bu tanımları sıralayacak olursak, bilgi yönetimi;

[list][item icon=”fa-pencil-square” ](BY), performansı ve kazanımları arttırmak için bir örgütün entelektüel kaynaklarının sistematik ve amaca yönelik inşa edilmesi, yeniden yenileştirilmesi ve kullanılmasıdır.[/item]

[item icon=”fa-pencil-square” ](BY), bir kuruluşun içinde bulunduğu her yerde kolektif bilgi ve uzmanlığın kilidini açma sürecidir ve en yüksek geri dönüşü sağlayabilmesi için organizasyon üyelerini kullanmak için kullanılabilir hale getirmektedir.[/item]

[item icon=”fa-pencil-square” ](BY), doğru zamanda doğru kişilere doğru bilgiyi doğru bir şekilde almakta, böylece bilgi bütün kurumun yararına mümkün olan en iyi kararı vermek için kullanılmasıdır.[/item]

[item icon=”fa-pencil-square” ](BY), entelektüel sermayenin yapısal, insan ya da sosyal biçimlerinde temsil edilen bilginin aktarımını, yeniden-yenilenmesini ve kullanımını hızlandırmak ve geliştirmek için süreçlerin, teknolojilerin, yapıların ve benzerlerinin bilinçli tasarımı olarak düşünülmektedir.
[/item]

[item icon=”fa-pencil-square” ](BY), bilgi ile ilgili varlıklarından, bilgi işlem kapasitesinden ve üyelerinin yaratıcılık ve yenilikçiliğinden sinerji yaratmayı amaçlayan bir organizasyondaki tüm süreçleri kapsamaktadır.
[/item]

[item icon=”fa-pencil-square” ](BY), bireylerin bilgi ve uzmanlıklarını tanımlamak ve kullanmakla ilişkidir, böylece yalnızca bireylerin başlarında bulunan zımni bilgi, kurumun varlığı haline gelir.
[/item]

[item icon=”fa-pencil-square” ](BY), doğru bilgiyi doğru zamanda doğru insanlara ulaştırmak için bilinçli bir stratejidir ve böylece organizasyonun bilgi kaynaklarını organizasyonel performansını geliştirecek şekilde kullanmasına yardımcı olmaktadır.
[/item]

[item icon=”fa-pencil-square” ](BY), yeni yetkinlikler, daha iyi performans, daha iyi müşteri değeri ve yenilik yaratmak için sistematik üretim, transfer, erişim ve organizasyon üyelerinin üyeliği, deneyimi ve uzmanlığıdır.
[/item]

[item icon=”fa-pencil-square” ](BY), bir organizasyondaki rekabet gücünü artırmak için bireysel ve kolektif bilginin yakalanması ve kullanılmasını ifade eder.
[/item]

[item icon=”fa-pencil-square” ](BY), rekabet avantajı elde etmek için bilgi üretimi ve geliştirilmesi, bilgi kodlaması ve depolanması, bilgi aktarımı ve paylaşımı, bilgi uygulaması ve organizasyonda sistematik yönetimdir.
[/item]

[/list]

Bir kurumdaki bilgi yönetimi faaliyetleri bazı ön koşullara dayanır. Bilgi yönetimi, sadece bilgi yönetimi süreçlerini yönetmekle kalmaz, aynı zamanda üstün bir performans için mümkün olan bilgiyi yaratmayı, depolamayı, paylaşmayı ve uygulamayı mümkün kılan uygun bir organizasyonel yapı, kültür ve IT desteğini yönetmek ve oluşturmakla ilgilidir. Birçok araştırmacı, kuruluşların uygun bir bilgi yönetimi altyapısına sahip olmadan bir bilgi yönetimi girişimi sunduğunda, genellikle yatırımlarından beklenen faydaları elde edemediklerini vurgulamaktadır.

[alert color=”green”]Kaynak: TILI, Burçak Çağla (2012), “The analysis of the relationship between the key organizational drivers, knowledge management performance and organizational performance as mediated by knowledge management processes” Yeditepe Üniversitesi, İstanbul[/alert]


Yazar Hakkında


Yorum Yap